Gallery

Šapro turas


Operator/2d - Simonas Šileika
Shooting team: Andrzej Malinowski, Sandra Rutkauskaitė, Dario Malinowski
Customer: Vakaris. 2012

Making of